Skip Navigation
ChemIDplus A TOXNET DATABASE LiteBrowseAdvanced

Substance Name: Peptide YY (3-36)
RN: 123583-37-9

Molecular Formula

  • C180-H279-N53-O54
 
* denotes mobile formatted website

Links to Resources

NLM Resources (File Locators)

Other Resources (Internet Locators)

Names and Synonyms

Name of Substance

  • Peptide YY (3-36)

Synonym

  • Pyy (3-36) peptide

Systematic Name

  • Peptide YG (Lophius americanus pancreatic islet), 1-de-L-tyrosine-2-de-L-proline-3-L-isoleucine-7-L-alanine-10-L-glutamic acid-11-L-aspartic acid-16-L-glutamic acid-17-L-leucine-18-L-asparagine-19-L-arginine-21-L-tyrosine-23-L-serine-24-L-leucine-28-L-leucine-31-L-valine-36-L-tyrosinamide-37-deglycine

Registry Numbers

CAS Registry Number

  • 123583-37-9

System Generated Number

  • 0123583379