Skip Navigation
ChemIDplus A TOXNET DATABASE LiteBrowseAdvanced

Substance Name: 7-(4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)butyl)-epi-indolactam V
RN: 135147-52-3

 
* denotes mobile formatted website

Links to Resources

NLM Resources (File Locators)

Other Resources (Internet Locators)

Names and Synonyms

  • 7-(4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)butyl)-epi-indolactam V

Registry Numbers

CAS Registry Number

  • 135147-52-3

System Generated Number

  • 0135147523