Skip Navigation
ChemIDplus A TOXNET DATABASE LiteBrowseAdvanced

Substance Name: O-Methyl-methionine-dichloroplatinum(II)
RN: 139014-07-6

Molecular Formula

  • C6-H13-Cl2-N-O2-Pt-S
 
* denotes mobile formatted website

Links to Resources

NLM Resources (File Locators)

Other Resources (Internet Locators)

Names and Synonyms

Name of Substance

  • O-Methyl-methionine-dichloroplatinum(II)

Synonyms

  • (SP-4-3-(S))-Dichloro(methyl L-methioninate-N,S)platinum
  • Pt(O-Me-Met)Cl2
  • Pt(O-Methyl-methionine)Cl2

Systematic Name

  • Platinum, dichloro(methyl L-methioninate-N,S)-, (SP-4-3-(S))-

Registry Numbers

CAS Registry Number

  • 139014-07-6

System Generated Number

  • 0139014076