Skip Navigation
ChemIDplus A TOXNET DATABASE LiteBrowseAdvanced

Substance Name: Hostalux VP 3481
ID: EE40141060

 
* denotes mobile formatted website

Links to Resources

NLM Resources (File Locators)

Regulatory Agencies (Superlist Locators)

 • ELIN

Names and Synonyms

 • Hostalux VP 3481
 • N,N-Dimethyl-2-(3-(4-chloorfenyl)-4,5-dihydropyrazool-1-ylfenylsulfonyl)ethylamine
 • N,N-Dimethyl-2-(3-(4-chloorfenyl)-4,5-dihydropyrazool-1-ylfenylsulfonyl)ethylamine [Dutch]
 • N,N-Dimethyl-2-(3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydropyrazol-1-ylphenylsulfonyl)ethylamine
 • N,N-Dimethyl-2-(3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydropyrazole-1-ylphenylsulfonyl)ethylamine
 • N,N-Dimethyl-2-(3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydropyrazole-1-ylphenylsulfonyl)ethylamine [French]
 • N,N-Dimethyl-2-(3-(4-chlorphenyl)-4,5-dihydropyrazol-1-ylphenylsulfonyl)ethylamin
 • N,N-Dimethyl-2-(3-(4-chlorphenyl)-4,5-dihydropyrazol-1-ylphenylsulfonyl)ethylamin [Danish]
 • N,N-Dimethyl-2-(3-(4-chlorphenyl)-4,5-dihydropyrazol-1-ylphenylsulfonyl)ethylamin [German]
 • N,N-Dimetil-2-(3-(4-clorofenil)-4,5-dihidropirazol-1-ilfenilsulfonil)etilamina
 • N,N-Dimetil-2-(3-(4-clorofenil)-4,5-dihidropirazol-1-ilfenilsulfonil)etilamina [Spanish]
 • N,N-Dimetil-2-(3-(4-clorofenil)-4,5-dihidropirazole-1-ilfenilsulfonil)etilamina
 • N,N-Dimetil-2-(3-(4-clorofenil)-4,5-dihidropirazole-1-ilfenilsulfonil)etilamina [Portuguese]
 • N,N-Dimetil-2-(3-(4-clorofenil)-4,5-diidropirazol-1-ilfenilsolfonil)etilammina
 • N,N-Dimetil-2-(3-(4-clorofenil)-4,5-diidropirazol-1-ilfenilsolfonil)etilammina [Italian]

Registry Numbers

ID Number

 • EE40141060

System Generated Number

 • EE40141060